El blog de la Història,
la Geografia i
la Història de l'Art

El blog de la Història, la Geografia i la Història de l'Art

Ciències Socials en Xarxa
El blog de la Història, la Geografia i la Història de l’Art

Els gremis a la Barcelona medieval

Barcelona, la vella colònia Julia Augusta Favencia Paterna Bàrcino de l’època romana, havia mantingut durant segles una mateixa configuració inclosa dintre de les muralles del segle IV. Però arribats al segle XIII, la vella Bàrcino va entrar ja de ple en una transformació que, iniciada temps abans, va ser provocada per la necessitat. La ciutat […]

Desenvolupament comercial i inicis de l’economia de mercat

El comerç també va experimentar un gran desenvolupament a partir del segle XII, perquè el creixement de la població va augmentar les necessitats de productes. A mesura que les ciutats medievals van anar desenvolupant-se, i hi acudien amb més freqüència mercaders que portaven objectes variats i luxosos, els senyors feudals van estimar-se més de cobrar […]

Artesans i gremis

Com a conseqüència del renaixement de les ciutats, a partir del segle XII, el nombre de famílies especialitzades en la fabricació i venda d’algun producte, com ara vestits o objectes de metall i fusta, va augmentar. Els oficis artesanals eren molt diversos: teixidors, boters, bataners, forners, fusters, tintorers, sabaters, cistellers, terrissaires, etc. Aquests artesans, elaboraven […]

El desenvolupament urbà a l’edat mitjana

A Europa les ciutats havien entrat en una fase de decadència després de la crisi de l’Imperi romà. Durant l’alta edat mitjana, la vida urbana es mantindria força reduïda, però a partir del segle XI, i durant el XII, les ciutats van tornar a créixer donant lloc a un renaixement de les ciutats (burgs), amb […]

Transformacions econòmiques i desenvolupament agrari a l’Europa feudal

L’aparició del sistema econòmic feudal va suposar que per tota Europa van crear-se uns nuclis de població rural que, amb gran dificultats, lluitaven per sobreviure i produir l’excedent necessari per a mantenir els grups privilegiats. Aquests grups camperols s’afanyaven per augmentar la producció de diverses maneres. Durant l’edat mitjana va millorar la tecnologia i va […]