El blog de la Història,
la Geografia i
la Història de l'Art

El blog de la Història, la Geografia i la Història de l'Art

Arxiu de la categoria
'2. Prehistòria'

Els primers éssers humans, el procés d’hominització

El món en què vivim pot semblar-nos estable, però el cert és que el nostre planeta es troba en un procés continuat de transformació que va iniciar-se fa uns quants milers de milions d’anys. Els geòlegs han establert grans períodes (anomenats eres) que il·lustren la lenta transformació de la Terra i la gradual aparició d’éssers vius.

Gràcies a les formulacions de Darwin i als treballs de molts altres investigadors, avui sabem que el procés d’evolució dels éssers humans, d’igual manera que el de la resta dels éssers vius, no va ser lineal. Va durar milions d’anys i en aquest procés van extingir-se moltes espècies, mentre que d’altres amb un diferent nivell evolutiu van coexistir en el temps i de vegades en l’espai.

hominització.png

Aquest procés va iniciar-se fa una mica més de quatre milions d’anys, quan un homínid, desconegut encara, va separar-se de la línia que havia de conduir cap al ximpanzé i el goril·la.

D’aquesta manera, la nostra espècie, l’Homo Sapiens, va aparèixer durant la darrera era geològica, el Quaternari, període en el qual encara ens trobem. Malgrat la seva curta duració en relació amb els períodes anteriors, aquest període es caracteritza per la gran varietat de canvis que s’hi ha produït. La seva principal característica, en la seva etapa més antiga, va ser l’alternança d’èpoques molt fredes (glaciacions) amb d’altres de càlides. Aquesta alternança va comportar canvis importants en el clima i el medi. D’aquesta manera, va crear-se un marc propici per al desenvolupament i evolució d’unes espècies, mentre que per a unes altres, que no van poder adaptar-se als canvis, va suposar l’extinció.

Human_evolution.jpg

Els éssers humans actuals constituïm una espècie del regne animal (l’Homo Sapiens), de la família dels homínids, dins l’ordre dels primats. Com qualsevol espècie, hem estat subjectes a un procés d’hominització, a través del qual hem adquirit les característiques físiques i de comportament que defineixen l’ésser humà actual.

El procés d’hominització va iniciar-se amb la separació, dins de l’ordre dels primats, de la família dels homínids, a partir de la dels pòngids (orangutan, goril·la, ximpanzé), els nostres parents més propers, amb els quals compartim un avantpassat comú. Ens distingim d’ells, bàsicament, per la dentició, la posició erecta, i pel volum i la complexitat del cervell.

Les característiques físiques i de comportament que defineixen l’ésser humà actual són:

a. La marxa bípeda, l’alliberament de les mans i una especialització de les extremitats inferiors.

b. La cara aplanada amb el nas prominent, una gran agudització del sentit de la vista i una reducció de l’olfacte.

c. Un gran desenvolupament i una major complexitat del cervell respecte d’altres primats.

d. Una extraordinària habilitat per a la manipulació i la fabricació d’eines.

e. L’adquisició d’un llenguatge articulat que permet una major cooperació i la transmissió de coneixements: és a dir, l’aprenentatge.

Aquestes característiques, adquirides al llarg d’un procés molt lent, evidencien que l’espècie humana, a diferència d’altres espècies animals, ha aconseguit sobreviure com a espècie mitjançant un procés d’evolució basat no tan sols en una sèrie de transformacions biològiques, sinó sobretot en el desenvolupament d’una sèrie d’adquisicions culturals transmeses i enriquides generació rere generació, mitjançant un procés d’aprenentatge.

proces_hominitzacio.jpg

L’evolució, tant biològica com cultural que defineix el procés d’hominització, data de períodes molt llunyans sobre els quals, lògicament, no disposem de documents escrits. Això fa que les úniques fonts que permeten la seva reconstrucció siguin els ossos fossilitzats (cranis, mandíbules, parts de l’esquelet, etc.) i les restes materials relacionades amb ells (utensilis, restes d’utillatge, enterraments, etc.). Els primers són la font d’estudi dels antropòlegs físics que investiguen i interpreten l’evolució biològica i les variacions dels éssers humans, i dels homínids en general, tant en el temps com en l’espai.

De la reconstrucció dels modes de vida dels primers éssers humans s’ocupen els arqueòlegs, a partir de les restes materials que aquests han deixat. La seva tasca consisteix a localitzar els jaciments (llocs on es troben acumulades les restes materials), realitzar excavacions (extreure els vestigis materials) i datar les restes trobades.

Actualment, l’arqueologia s’ha enriquit a causa dels avenços realitzats en altres camps de les ciències, com ara la paleontologia, la química (que aporta mètodes de datació cada cop més rigorosos) o la palinologia (que permet estudiar les variacions climàtiques i del medi a partir de l’anàlisi del pol·len de les flors). També signifiquen una valuosa aportació els avenços realitzats en el camp de la tècnica, especialment en el de la fotografia aèria. És per això que la tasca dels arqueòlegs està adquirint amb el temps un caràcter més interdisciplinari.

Els orígens de l’ésser humà

D’on venim? Quin ha estat el nostre origen? Al llarg de tota la seva existència, les diverses comunitats humanes han creat mites, és a dir, narracions que expliquen l’origen de l’ésser humà i del cosmos a partir d’un o de diversos éssers sobrenaturals. Aquests mites van ser conservats i transmesos oralment de generació en generació, i per a aquestes comunitats van representar la resposta al problema del seu origen i destí, a la vegada que establien les normes inqüestionables del seu caràcter sagrat, sobre les quals van assentar-se les seves relacions com a grup.

Molts d’aquests mites són el principi bàsic sobre els quals van fundar-se les religions. Així, al nostre món occidental de tradició judeocristiana, es parteix del mite de la creació exposat a la Bíblia. Segons aquest llibre, el primer home i la primera dona, i amb ells tot l’univers, van ser creats per un Déu únic anomenat Jahvè.

D’aquesta manera, el món cristià va respondre a les preguntes sobre els orígens de l’home i l’edat de la Terra sota el refugi dels textos bíblics, i tant el planeta com els éssers que l’habitaven es consideraven immutables. Fins i tot, el 1650, James Usser va atrevir-se a datar l’aparició de l’home per obra i gràcia de Déu el 4.004 a.C.

God2-Sistine_Chapel.png
La Creació d'Adam segons Miquel Àngel

No seria fins a mitjans del segle XVIII i principis del segle XIX quan els avenços realitzats i acumulats en diferents camps de les ciències van permetre assentar les bases d’una interpretació científica sobre l’origen de la Terra i de tots aquells que l’habiten. En aquesta època, les investigacions efectuades per geòlegs i per paleontòlegs van permetre de comprovar el caràcter estratificat de les roques i l’existència en elles de fòssils d’éssers vius que ja no existeixen.

Tot i això, els defensors de la teoria bíblica seguirien donant-la per vàlida i explicant les diferents troballes d’animals fòssils com una simple prova del diluvi universal (és per això que se’ls anomenava “catastrofistes”).

A partir d’aquestes primers descobertes, Charles Lyell (1797-1875), un geòleg anglès, va demostrar que la Terra va estar i continuava estant sotmesa a processos de transformació molt lents però continuats. Aquestes aportacions van facilitar, per altra banda, els estudis dels naturalistes. Així, Lamarck (1744-1829), un filòsof i naturalista francès, va enunciar per primer cop una teoria coherent de l’evolució en considerar que a la natura es produeix una evolució, des dels organismes més simples fins als animals i vegetals més complexos.

Poc després, Charles Darwin (1809-1882), un naturalista anglès, posava les bases definitives de la teoria de l’evolució sobre la que es venia especulant des del segle XVIII, segons la qual l’univers i tot el que hi existeix, inclòs l’ésser humà, són el producte d’un procés d’evolució als canvis produïts en el medi ambient i no pas fruit de creacions distintes i diferenciades.

charles_darwin.jpg
Charles Darwin

Darwin, després d’iniciar els estudis de medecina i teologia va tenir l’ocasió d’embarcar-se com a naturalista a bord del vaixell Beagle, la missió del qual era confeccionar mapes per a la Corona Britànica de les cinc regions marines encara poc conegudes d’Amèrica del Sud i de les illes del Pacífic. Durant els cinc anys que va durar el viatge va reunir una gran quantitat de dades sobre la flora i la fauna d’àmplies zones, i també exemplars fòssils d’animals i vegetals ja extingits.

L’estudi d’ambdues fonts va permetre Darwin esbrinar els mecanismes que expliquen el procés de l’evolució, i així va demostrar-ne el caràcter científic. Les principals conclusions a que va arribar van ser exposades a L’origen de les espècies (1859) i són:

a. El món dels éssers vius es canviant, dinàmic, i no pas estàtic. Les espècies canvien de manera gradual.

b. Apareixen noves espècies mentre d’altres s’extingeixen.

c. El procés no es realitza mitjançant canvis sobtats, sinó que és gradual i continuat.

d. Les diverses espècies han compartit un avantpassat comú.

e. El mecanisme de canvi, d’evolució, és la selecció natural, procés mitjançant el qual sobreviuen els individus més ben dotats, és a dir, sobreviuen aquells que millor s’adapten al medi i desapareixen els que no hi estan capacitats.

Darwin va formular les bases principals de la teoria de l’evolució, la clau principal de la qual es troba en el concepte de selecció natural. No obstant això, no va poder explicar el mecanisme mitjançant el qual es produeixen les diferències entre els individus, les quals els permeten de sobreviure millor i per tant de reproduir-se com a espècie o extingir-se.

800px-Huxley_-_Mans_Place_in_Nature.jpg

Avui, gràcies als avenços realitzats en el camp de la biologia i de la genètica sabem que les característiques es transmeten de pares a fills per unes unitats químiques les quals denominem gens. Els fills, tot i podent tenir moltes característiques comunes amb els pares, mai no són idèntics. Aquesta variació es deu, en part, a la recombinació dels gens. Però aquest no és l’únic motiu de variació en els individus.

Una segona causa són les mutacions. Les mutacions són canvis espontanis que es produeixen en el material genètic i que alteren les característiques hereditàries dels individus. Els efectes solen ser desfavorables i en aquest cas l’individu mutant té menys possibilitats de sobreviure. També, però, poden ser neutres i per tant sense conseqüències importants; o bé, ser favorables, el que suposaria que els canvis acumulats per mutació en diferents poblacions d’una mateixa espècie poguessin donar lloc, amb el pas del temps, a espècies diferents.

La selecció natural actua sobre aquestes variacions que es donen en els individus, i afavoreix els que tenen unes característiques físiques i de comportament que faciliten l’adaptació al medi i, per tant, la supervivència. És a dir, la selecció natural afavoreix la possibilitat de reproduir-se i transmetre les seves característiques als seus descendents en unes determinades espècies.

L’AUTOR


Vicente Moreno Cullell (Barcelona, 1981) és llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor d’educació secundària, és membre del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID-UAB).

EL BLOG

Ciències Socials en Xarxa és un espai de divulgació que intenta apropar d’una manera didàctica el món de la història de les civilitzacions, la cultura i l’art a tots els lectors. Un blog que busca explicar la nostra història, com a catalans i com a ciutadans del món. Perquè saber qui som, d’on venim i quin és el nostre passat és bàsic en una societat canviant com la que hem de viure.

Per contactar, podeu deixar un comentari al blog o enviar un e-mail a socialsenxarxa@gmail.com. Qualsevol aportació, per part de tots els visitants, serà benvinguda.

ÍNDEX DE CONTINGUTS