El blog de la Història,
la Geografia i
la Història de l'Art

El blog de la Història, la Geografia i la Història de l'Art

Ciències Socials en Xarxa
El blog de la Història, la Geografia i la Història de l’Art

La Segona Guerra Mundial: la generalització del conflicte (1941-1943)

Fins a la primavera de 1941, la Segona Guerra Mundial havia tingut com a escenari fonamental el continent europeu i el nord d’Àfrica. Així, seria arran de l’agressió alemanya a la URSS i de l’atac japonès sobre la flota nord-americana al Pacífic que es produís l’ampliació del camp de les operacions, donant lloc a la […]

La Gran Depressió i els seus efectes sobre l’economia espanyola

La proclamació de la Segona República va coincidir en el temps amb la fase més greu de la Gran Depressió econòmica generalitzada després de la crisi de 1929, fet que va tenir uns efectes molt negatius per a l’estabilitat social. Si bé aquesta crisi no va incidir en l’economia espanyola amb la mateixa força que […]