Les primeres respostes a la crisi de 1929: polítiques deflacionistes i proteccionismes econòmics

Tradicionalment, el capitalisme ja havia patit crisis i, de fet, es consideraven inevitables i associades al propi sistema. Normalment, els cicles econòmics expansius sempre havien acabat en una situació d’excés d’oferta. Però, la situació sempre s’havia recuperat en poc temps i les empreses supervivents podien reiniciar el cicle. La doctrina oficial del liberalisme considerava que […]

La modernització demogràfica d’Espanya en el primer terç del segle XX

Durant el primer terç del segle XX el conjunt de l’Estat espanyol va iniciar de forma tardana el procés de transició demogràfica, que Catalunya ja havia iniciat durant la segona meitat del segle XIX. A més, aquest període es caracteritzaria pel creixement dels moviments migratoris interns i per la intensificació de la urbanització. Evolució demogràfica. […]