El blog de la Història,
la Geografia i
la Història de l'Art

El blog de la Història, la Geografia i la Història de l'Art

Ciències Socials en Xarxa
El blog de la Història, la Geografia i la Història de l’Art

El crac de 1929

Les crisis econòmiques ja eren considerades com un mal endèmic del sistema capitalista després de que s’haguessin produït al llarg del segle XIX amb un ritme regular, fins al punt que es pensava que era un mecanisme del propi sistema. En els intents per a corregir-les hi trobaríem, inclús, propostes basades en els principis del […]

El Ku Klux Klan

Ku Klux Klan (KKK) va ser el nom que van adoptar diverses organitzacions dels Estats Units, que van predicar la supremacia de la raça blanca, l’antisemitisme, el racisme, l’anticatolicisme, l’anticomunisme, l’homofòbia i el nativisme. Amb freqüència, aquestes organitzacions van recórrer al terrorisme, la violència i els actes intimidadors com la cremada de creus, per tal […]

La fragilitat del colonialisme espanyol a Cuba en el segle XIX

Mentre les grans potències europees van caracteritzar-se en el segle XIX per l’articulació de grans imperis colonials i comercials, en el cas espanyol aquest procés va ser invers i va culminar amb la pèrdua del gran imperi americà forjat des de finals del segle XV. Així, en el procés de revolucions liberals que va caracteritzar […]