El canvi de marc econòmic en els anys vint

La Primera Guerra Mundial va tenir uns efectes econòmics molt profunds i que es van deixar sentir durant tot el període d’entreguerres, especialment en el període 1919-1929. Especialment quan aquesta reestructuració de l’economia mundial va veure’s lligada a als desequilibris que van donar-se en les relacions econòmiques i financeres internacionals a causa del declivi d’Europa […]

El catalanisme conservador de finals del segle XIX

El 1887 va produir-se una escissió en el si del Centre Català que trencava amb la unitat del catalanisme i va suposar la marxa de la major part dels seus afiliats, que formarien una nova organització: la Lliga de Catalunya, integrada per homes com Àngel Guimerà, Narcís Verdaguer i Callís, Lluís Domènech i Montaner, Joan […]