Costos i conseqüències de la Guerra del Francès a Catalunya

Els sis anys que va perllongar-se la Guerra del Francès van tenir una gran repercussió en el si de la societat catalana i, en general, de tot l’Estat espanyol. Les principals conseqüències van produir-se a nivell demogràfic, econòmic i social. Costos humans. Els costos humans de la Guerra del Francès resulten difícils d’avaluar, però les […]

Europa sota el “Sistema Bismarck” (1871-1893)

L’últim quart del segle XIX estaria marcat en les relacions internacionals per l’actuació del canceller alemany Otto von Bismarck, el qual, tot i defensar la primacia alemanya, estava disposat a mantenir l’equilibri europeu establert el 1871, afeblit per una forta competència interna i per la rivalitat en la cursa colonial. La Tercera República francesa, l’Imperi […]