L’organització social catalana a l’Època Moderna

A l’Època Moderna encara estava vigent l’ordenació social basada en la divisió estamental en tres blocs que complien amb una funció social determinada. Si bé la nova societat de l’Època Moderna s’estructurava entre els que vivien de les seves rendes i els que vivien de les activitats mecàniques, aquesta barrera social no era insalvable i […]

La III República francesa fins a la Primera Guerra Mundial (1880-1914)

Els republicans francesos van dividir-se en oportunistes i radicals. A l’extrema esquerra trobaríem els radicals de Clemenceau que defensarien un programa revolucionari: supressió del Senat, separació entre Església i Estat, reducció de la jornada laboral, etc. Així, la inestabilitat sota la presidència de Grevy donaria pas a l’alternança de gabinets oportunistes en el govern (Waddington, […]

L’establiment de la III República francesa (1871-1879)

Per França, la derrota de l’exèrcit contra Prússia a Sedan va provocar el 4 de septembre de 1870 un cop d’Estat a París que enderrocaria el règim imperial de Napoleó III i proclamaria la Tercera República. El nou govern de defensa nacional no va poder fer res per evitar la capitulació davant de l’exèrcit prussià […]

Anglaterra i la qüestió irlandesa

La qüestió irlandesa va convertir-se des de la segona meitat del segle XIX i en el primer quart del segle XX en el principal problema del govern britànic fins a la seva guerra d’independència (1919-1921). Sota domini oficiós anglès des de finals de l’edat mitjana, l’illa va ser conquerida oficialment per Cromwell en el segle […]

L’Anglaterra victoriana

Gran Bretanya gaudia ja d’una sèrie de llibertats des de la Revolució Gloriosa de 1688 que havia posat fi a l’absolutisme de Jaume II per refermar el parlamentarisme. Des d’aquell moment, el monarca anglès regnava, però no governava. Aquest nomenava un primer ministre que seria responsable davant d’un parlament bicameral format per la Cambra dels […]