El blog de la Història,
la Geografia i
la Història de l'Art

El blog de la Història, la Geografia i la Història de l'Art

Ciències Socials en Xarxa
El blog de la Història, la Geografia i la Història de l’Art

El marc territorial català en l’Època Moderna

En el segle XVI, Catalunya ja estava definida territorialment amb una frontera política i una multiplicitat de fronteres territorials. La frontera política catalana estava definida des de Salses fins els límits amb el País Valencià i Aragó. Catalunya era un territori on la Diputació del General recaptava els seus ingressos segons la seva constitució. Així, […]

El govern de Catalunya en els segles XVI i XVII: Pactisme enfront absolutisme

L’articulació política de Catalunya dins de l’Imperi dels Àustries: Catalunya i la Corona d’Aragó presentaven unes estructures institucionals vives i fortes que eren el resultat de la contraposició de poders entre la monarquia i les institucions de la terra. Aquestes institucions no es trobaven endarrerides ni avançades respecte d’altres estats europeus. En els segles XVI […]

La Conquesta de l’Oest

Al llarg del segle XIX les tretze colònies que havien aconseguit independitzar-se d’Anglaterra van protagonitzar una expansió territorial i un procés de creixement econòmic sense precedents, fet que convertiria els Estats Units d’Amèrica en la primera potència econòmica mundial en menys d’un segle. En primer lloc, cap al 1830, els Estats Units van iniciar l’avenç […]

L’expansió territorial dels Estats Units

L’extensió de la sobirania americana cap a l’Oest no va seguir, en principi, un pla preestablert. L’expansió territorial, a partir de les tretze colònies originals, va efectuar-se segons diversos procediments ocupant les terres de l’Oest i prenent a Mèxic gran part del seu territori. Aquests van ser: La compra (per exemple, Luisiana el 1803) o […]

El creixement demogràfic dels Estats Units en el segle XIX

Tot i que el factor que més influència va tenir en el fort creixement demogràfic nord-americà des de les tretze colònies originals fins al Pacífic va ser l’alta natalitat d’una població jove, aquest no hauria estat possible sense la constant aportació de la població europea. El 1790, els EUA no arribaven als 4 milions d’habitants, […]