La història segons Walt Disney

Quina relació pot existir entre la història i les pel·lícules de dibuixos animats? Doncs moltíssima. Tota la producció cinematogràfica d’aquell visionari de la indústria del cinema d’animació que va ser Walt Disney respon a una única qüestió: la importància de l’educació en la vida d’una persona i en la construcció d’un país. Situem-nos. Ens trobem […]