Les monarquies autoritàries europees de la baixa edat mitjana

Durant l’edat mitjana, Europa va estar dividida en multitud de petits Estats. Però a partir del segle XV molts d’aquests Estats es van unir gràcies a les aliances matrimonials entre els seus sobirans o per mitjà de conquestes. D’aquesta manera, es van crear noves i grans potències, governades per monarquies autoritàries, que en gran part […]

Les Revolucions de 1820

Als voltants de 1820 van esclatar a tota Europa una sèrie de revoltes, dirigits per activistes especialment militars, que van ser fruit de l’expansió dels ideals polítics liberals. Encara que aquests intents de posar fi a l’absolutisme i prendre el poder mitjançant insurreccions armades serien durament reprimits, els elements liberals més exaltats, imbuïts de l’ideal […]

El sufragi censatari en el segle XIX

Per sufragi censatari (o restringit) denominem el sistema electoral que condiciona el dret a vot actiu o passiu al fet que el ciutadà compleixi determinats requisits que afecten la seva condició social. Aquests generalment són econòmics (com la possessió d’un determinat nivell de rendes o ofici) o relacionats amb el nivell d’instrucció (llegir i escriure), […]

El liberalisme polític: la sobirania nacional

El liberalisme polític d’inicis del segle XIX venia a recollir els principis bàsics de la Revolució francesa, propugnant la llibertat de l’individu concretada, per exemple, en la sobirania nacional. D’aquesta manera, el liberalisme consideraria que el poder emana del conjunt de ciutadans i que són aquests els que han d’escollir la forma de govern que […]

El liberalisme polític: la llibertat d’opinió

El liberalisme polític d’inicis del segle XIX venia a recollir els principis bàsics de la Revolució francesa, propugnant la llibertat de l’individu concretada, per exemple, en la llibertat d’opinió. Així, una de les principals demandes del liberalisme seria la llibertat de premsa i d’expressió en públic de les pròpies idees. D’aquesta manera ho expressava l’escriptor […]

Liberalisme i nacionalisme a l’època de les revolucions (1815-1870)

Malgrat l’aparent retorn a l’Antic Règim que van suposar la Restauració i la implantació del sistema Metternich, una bona part de les idees que havia generat la Revolució francesa i que s’havien expandit per Europa a través dels exèrcits napoleònics havien penetrat de forma profunda a molts països europeus. Molts dels ciutadans dels Estats sotmesos […]