Cultura i art romànic a la Catalunya medieval

La Catalunya carolíngia i l’art preromànic: El domini franc va suposar una penetració de la cultura carolíngia a la Catalunya Vella. En efecte, l’escriptura visigòtica va ser desplaçada per la carolina, la litúrgia franco-romana va substituir la hispanovisigòtica i la regla benedictina va introduir-se progressivament. La cultura va ser monopolitzada per l’Església. Els monestirs, amb […]