El blog de la Història,
la Geografia i
la Història de l'Art

El blog de la Història, la Geografia i la Història de l'Art

Ciències Socials en Xarxa
El blog de la Història, la Geografia i la Història de l’Art

L’expansió del ferrocarril

La introducció del ferrocarril va ser la gran “revolució” dels transports en el segle XIX. Malgrat que la màquina de vapor es coneixia des del 1769, va trigar a aplicar-se al transport, perquè la competència inicial dels canals, connectats amb els centres miners i la xarxa de ports, no feia imprescindible el transport terrestre. Va […]

La màquina de vapor

La màquina de vapor, invent decisiu per a la Revolució Industrial, sempre anirà associada al nom de James Watt, el seu creador. Tots els canvis decisius que es van produir en la indústria tèxtil cotonera al llarg del segle XVIII i que donarien pas a la Revolució Industrial no haurien estat possibles sense la introducció de […]

El tancament dels camps a Anglaterra

El sector agrari va contribuir de manera decisiva a l’èxit de la Revolució Industrial. L’anomenada revolució agrícola es va iniciar a principis del segle XVIII amb les lleis de tancaments de camps (enclosure acts), que es van ampliar al llarg del segle XIX, i la introducció de noves tècniques. També va ser decisiva l’aparició de […]