Cronologia de la Revolució francesa (1789-1799)

De la crisi de l’Antic Règim als Estats Generals (1774-1789): 1774: L’Antic Règim comença a debilitar-se en aquest període pel procés de crisi de l’absolutisme gràcies a la difusió dels ideals de la Il·lustració. Els fracassos militars en política exterior que es produeixen des de 1714 comporten el desprestigi de la Corona que ha de […]