Immanuel Kant: Què és la Il·lustració?

El filòsof alemany Immanuel Kant (1724 – 1804) creia en la Il·lustració com un mitjà d’emancipació de l’ésser humà per tal que sortís de la “minoria d’edat” en la qual es trobava. El seu lema, Sapere Aude (atreveix-te a saber), resumia aquesta idea. Així doncs, la Il·lustració va ser una actitud global que postulava una […]