El pacte Briand-Kellogg

El Pacte Briand-Kellogg o Pacte de París va ser firmat el 27 d’agost de 1928 a la capital francesa i representava un pilar decisiu en la política de seguretat col·lectiva del món en el període d’entreguerres. Emmarcat en el període dels grans pactes de distensió dels anys vint, els 15 països firmants renunciaven a la […]